248 – 248E – 248F Phan Đình Phùng

Thời gian hoạt động: 8 giờ 30 – 21 giờ 30 (kể cả CN và ngày lễ)

Điện Thoại: 1800 1160